Wegwijzer Almere | Wegwijzer Almere | een magazine welke per stadsdeel in Almere verschijnen.
Wegwijzer Almere is een magazine welke per stadsdeel in Almere verschijnen. De nieuwe Wegwijzers Almere Haven en Almere Buiten 2017/2018 zijn weer uit. Nieuw uitgekomen zijn de edities Wegwijzer Almere Poort en Almere de Vaart 2018/2019.
Wegwijzer Almere
16738
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16738,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Voorwoord

 

 

Welkom op De Vaart & Buitenvaart

 

Welkom op het grootste bedrijventerrein van Almere ! De Vaart biedt een grote variatie aan bedrijvigheid: van kleine startups in de broedplaats voor ondernemers, het Mac3park, tot vele ook internationaal opererende bedrijven. U vindt dan ook vele klinkende namen in deze speciale editie van De Wegwijzer. De eerste uitgave helemaal gewijd aan een Almeers bedrijventerrein. Een mooie aanvulling op de Wegwijzers van Haven, Buiten en Poort: ook bedrijvigheid hoort bij deze stad. Daar hebben we immers ook de ruimte voor in Almere.

De Vaart sluit ruimtelijk goed aan bij het stadsdeel Buiten waar het naast ligt: een prachtig  polderachtig stadsdeel. Veel ruimte dus, en ook tussen en langs het bedrijventerrein veel aandacht voor groenstructuren. En het goeie nieuws is dat we nog kavels hebben om uit te geven. Aan nieuwe bedrijven in Almere, of aan Almeerse ondernemingen die toe zijn aan een grotere jas. Goed om te weten dat de Vereniging Bedrijfskring Almere ook op de Vaart actief is. Zodat we samen het bedrijventerrein veilig en up-to-date kunnen houden.

 

Heel bijzonder vind ik zelf het kassengebied De Buitenvaart. Ooit ontstaan als overloop voor tuinders die moesten wijken voor het geplande Olympisch dorp in Amsterdam. Net als andere glastuinbouwgebieden heeft de Buitenvaart economisch zwaar weer gekend. Veel ondernemers zijn er toch in geslaagd om het hoofd boven water te houden door een mix van teelt en stallingen. Teelt van bloemen die soms de hele wereld over gaan. Of van groenten voor de lokale markt. Ons college heeft de Buitenvaart aangewezen als groen en duurzaam glastuinbouwgebied, waar we de kassen liefst zoveel mogelijk verbonden zien met eigentijdse uitdagingen. Zoals die van de Floriade in 2022 en de weg ernaar toe, GrowingGreenCities. Voor siergewassen ligt de link met Floriade voor de hand, maar ook lokaal voedsel, al dan niet biologisch, kan een mooie showcase zijn.

 

De Buitenvaart grenst bovendien direct aan de toegang tot de Oostvaardersplassen, met wilde paarden en vele vogelsoorten een inmiddels bekend en ook uniek stukje Nederland. Met toenemende bezoekersaantallen een mooie uitdaging om na te gaan welke economische en andere voorzieningen hier bij horen in de komende jaren.

 

Veel plezier met deze speciale Wegwijzer,

 

Mark Pol

wethouder economische zaken

 

De kracht van Almere

 

Almere is een jonge, groene, duurzame, levendige en verrassende stad. Een stad waar experimenteren en ruimte van grote waarde zijn. In slechts 40 jaar is Almere met meer dan 200.000 inwoners gegroeid tot de achtste stad van Nederland. Almere heeft in die korte tijd haar enorme potentie en vitaliteit gedemonstreerd. Bovendien is Almere een ondernemende en innovatieve stad met meer dan 16.700 bedrijven en (zorg)instellingen.

Almere heeft een talentvolle en goed opgeleide beroepsbevolking evenals een goede infrastructuur, een goede bereikbaarheid en prachtige unieke natuur- en recreatiegebieden, zoals de Oostvaardersplassen.

 

In Almere is van alles te doen en te beleven. Inwoners en bezoekers hoeven zich dan ook zeker niet te vervelen. Breng een bezoekje aan één van de winkelcentra in Almere, ga naar de bioscoop of breng een bezoek aan het natuurbelevingscentrum in Almere Buiten.

Studenten vinden in Almere voldoende aansluiting qua scholen. Windesheim Flevoland en Aeres Hogeschool Almere bieden uitdagende hbo-opleidingen. Bovendien beschikt Almere over twee internationale scholen.

 

De ambitie

 

Na de bouw van nog circa 60.000 nieuwe woningen is Almere, naar verwachting, in 2030 de vijfde stad van Nederland. Een andere belangrijke ontwikkeling is de Floriade van 2022: deze vindt plaats aan de rand van de stad en het stadsmeer Weerwater.

 

Een ander speerpunt de komende jaren is het ruimte blijven bieden voor economische ontwikkeling. Dit vanuit eigen kracht en het zich bewust zijn van haar unieke positie in deze regio. De noordvleugel van de Randstad, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) waar Almere deel van uitmaakt, blijft onverminderd belangrijk voor Nederland. Daarom werkt Almere samen met Amsterdam en regionale partners aan de versterking van de MRA.

 

Bedrijfsvestiging in Almere

 

Bedrijven willen zich in Almere vestigen, omdat de stad koploper is op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulaire economie. Daarnaast biedt Almere bedrijven de vestigingsmogelijkheid onder de rook van Amsterdam.

 

Als jongste stad van Nederland biedt Almere voor medewerkers van bedrijven als geen ander de voordelen van een moderne grote stad met een hoge kwaliteit van leven tussen bossen, stranden en meren.

 

Bedrijventerrein De Vaart

De Vaart is het grootste bedrijventerrein van Almere, zowel in oppervlakte als in aantal arbeidsplaatsen. De Vaart  telt ongeveer 370 vestigingen en pakweg 5.000 werknemers. De Vaart herbergt een scala aan nationale en internationale bedrijven, is geschikt voor industrie, maar biedt vooral werkgelegenheid aan groothandel en handelsbemiddeling. Het gehele terrein De Vaart bestaat uit vier delen:

 

De Vaart 1 ligt langs de Lage Vaart aan een insteekhaven. Onder meer een rioolwaterzuiveringsbedrijf en een milieuperron zijn hier gevestigd. Grote bedrijven op De Vaart 1 zijn Mitsubishi Turbocharger, Van Alfen en Yanmar.

 

De Vaart 2 is een terrein met relatief veel bedrijfsverzamelpanden, zoals het Mac3park; een broedplaats voor ondernemers. Grote ondernemingen zijn er ook: CTH en Telrol.

 

De Vaart 3 is een ruim opgezet terrein met bedrijven met doorgaans veel buitenopslag. Yakult, Ballast Nedam,  Hemubo, Summit Europe, Mitsubishi Turbocharger en HG International zijn enkele grote vestigingen.

 

De Vaart 4 is een grootschalig bedrijventerrein waar zich het recyclingbedrijf De Vijfhoek bevindt en Groengas, een Biovergister dat mest en andere landbouwproducten omzet in biogas. Ook is hier de Penitentiaire Inrichting van Almere gevestigd. De Vaart 4 is een locatie waar bedrijven van de zwaarste milieucategorie (zware industrie) zich kunnen vestigen.

 

Groene Kadeweg is een bedrijventerrein gelegen in het midden van De Vaart, bestemd voor grootschalige ruimte-extensieve recreatieve voorzieningen.

 

Op de hele De Vaart geldt een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)-certificaat. Dit houdt in dat gemeente, politie, brandweer en ondernemersvereniging met enige regelmaat de veiligheid en aantrekkelijkheid van het terrein inspecteren. Op De Vaart is de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) actief. Ook is er een glasvezelnetwerk aanwezig.

 

Meer info over De Vaart? Ga dan naar:  www.ikonderneeminalmere.nl en vul het contactformulier online in of via telefoonnummer: 14036

 

VBA Bedrijfskring De Vaart

 

Op De Vaart is er een actieve Bedrijfsvereniging: de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere). Met diverse aanspreekpunten, via de VBA, kunnen de specifieke belangen van het betreffende bedrijventerrein worden behartigd. Daarvoor worden eigen communicatiemiddelen gemaakt, zoals een e-mailaccount en visitekaartjes. Deze ‘lokale’ VBA-kringen hebben via hun eigen vertegenwoordigers directe ingang in het ‘centrale’ bestuur van de VBA, zodat de lijn van het praktische ondernemerschap naar het verenigingsbestuur zo kort mogelijk is. Deze vertegenwoordigers van een Bedrijfskring besturen dus niet op afstand, maar bestaan uit actieve en betrokken ondernemers die zelf in het veld werkzaam zijn. Zij zetten zich in voor onderwerpen die met hun directe bedrijfsvoering of omgeving te maken hebben.

 

Door de onderlinge verbondenheid met ondernemers op andere bedrijventerreinen en elders in de stad, versterken en stimuleren de georganiseerde ondernemers elkaar en kunnen ze optimaal gebruik maken van het sterke netwerk dat ze gezamenlijk vormen. De structuur van verschillende VBA Bedrijfskringen, die samenwerken in de centrale ondernemersvereniging, heeft als resultaat dat aan de VBA als gespreks- en samenwerkingspartner niet kan worden voorbij gegaan. Op deze manier laten de ondernemers binnen hun VBA-kring hun invloed in de ontwikkeling van de stad gelden.

 

Belangenbehartiging

 

De VBA komt op voor de belangen van in Almere e.o. gevestigde ondernemers. Op een kritische wijze wordt de opstelling en uitvoering van het collegeprogramma van Almere gevolgd. Door haar kennis en organisatiegraad is de VBA voor tal van onderwerpen een gezaghebbende gesprekspartner van overheden en instanties. Enkele onderwerpen:

  • Een kwalitatief goed beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen.
  • Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid met oog voor het lokaal/regionaal bedrijfsleven en de Floriade.
  • Veiligheid en het terugdringen van criminaliteit op de bedrijventerreinen.
  • Een optimale bereikbaarheid van Almeerse bedrijven met goede parkeerfaciliteiten.
  • Minder regels & vergunningen en een betere onderlinge afstemming.
  • Een terughoudend welstandsbeleid; ontwikkeling van welstandsvrije gebieden.
  • Onderwijs en arbeidsmarkt.

 

Meer info over de VBA via het secretariaat:
036-5338393/info@vba-almere.nl of via relatiemanager Hank Ydema:
06-14998429/relatiemanager@vba-almere.nl